הועד המנהל 

ועד העמותה הוא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.

 • משה רוקח – יו"ר
 • איתן עקירב
 • איתמר ברטוב
 • שלמה דושי
 • צביקה וייס
 • ראובן שרף
 • אסף דקל
 • ליאת רוקח

 אסיפה כללית

אסיפה כללית של העמותה מתקיימת לפחות פעם אחת בשנה בה מתכנסות כל חברות העמותה. באסיפה הכללית מאושרים הדוחות הכספיים ודוחות וועדת הביקורת, מוצגים התקציב והיעדים ועוד.

 ועדה טכנית 

אחראית לענייני החוקה ונהלי המשחקים, מייעצת בענייני הכשרות וקידום מקצועי של הענף.

 • משה רוקח
 • אסף דקל
 • ראובן שרף

ועדת שיפוט 

טיפול בכל הקשור בהדרכת צוות השיפוט.

 • אסף דקל – חבר ועד מנהל, שופט בינלאומי  
 • ראובן שרף – חבר ועד מנהל

ועדת כספים 

ניהול הפן התקציבי בעמותה

 • איתן עקירב, רו״ח

ועדת שיווק, דוברות, יחסי ציבור וגיוס חסויות

אחראית על גיוס חסויות, פרסום ושיווק העמותה בארץ ובעולם 

 • ליאת רוקח – דוברת האיגוד

ועדת אינטרנט ורשתות חברתיות

 אחראית על  הקמת אתר האיגוד החדש ועל קידום האיגוד ברשת וברשתות החברתיות

 • פזית דושי
 • ליאת רוקח
 • שי קמריני 

 ועדת ביקורת 

מבקרת ומפקחת על פעילותם של כל המוסדות האחרים באיגוד.

 • צחי סופר
 • עמי שגב