כל הדרישות למבחן Q7 – בחינה לחגורה כתומה:

כמו כל בחינה לחגורה בקראטה מסורתי הבחינה מורכבת משלושה חלקים:

  • קאטה
  • קיהון (בסיס)
  • עבודה בזוגות. 

1. קאטה:

היאן נידאן 

2. קיהון:

ידיים:
צעד קדימה אוי-צקי לגובה פנים X 2
אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2
קדימה סוטו אוקה+ גיאגו צקי במקום X 2
אחורה שוטו אוקה X 2
 
רגליים: 
מאי גרי לגובה פנים X 2
מאואשי גרי X 2
יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)
יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4)
 

 3. עבודה בזוגות:  

כמו בבחינה לחגורה צהובה אבל הבוחן אומר "אג´מה" (ולא סופר: "איצ´-ני-סאן) והצדדים צריכים להגיב אחד לשני.

  • הצד התוקף רגל שמאל גדאן בראי. הצד המגן בעמידה רגילה (שיזן-טאי).
  • הצד התוקף 3 צעדים קדימה אוי צקי לגובה פנים, הצד המגן – אגה אוקה אחורה ובספירה 4 חוזר בהתקפה (עדיף החלקה, אפשר גם צעד קדימה +אוי צקי) + מחליפים תפקידים
  • הצד התוקף 3 צעדים קדימה אוי צקי לגובה בטן, הצד המגן – סוטו אוקה אחורה ובספירה 4 חוזר בהתקפה (עדיף החלקה, אפשר גם צעד קדימה +אוי צקי) + מחליפים תפקידים