Q7 – בחינה לחגורה כתומה

כל הדרישות למבחן Q7 – בחינה לחגורה כתומה: כמו כל בחינה לחגורה בקראטה מסורתי הבחינה מורכבת משלושה חלקים: קאטה קיהון (בסיס) עבודה בזוגות.  1. קאטה: היאן נידאן  2. קיהון: ידיים: צעד קדימה אוי-צקי לגובה פנים X 2 אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2 קדימה סוטו אוקה+ גיאגו צקי במקום X 2 אחורה שוטו אוקה X 2   רגליים:  מאי…

קרא עוד