Q8 – בחינה לחגורה צהובה

כל הדרישות למבחן Q8 – בחינה לחגורה צהובה: כמו כל בחינה לחגורה בקראטה מסורתי הבחינה מורכבת משלושה חלקים: קאטה קיהון (בסיס) עבודה בזוגות.  1. קאטה: היאן שודאן 2. קיהון: ידיים: צעד קדימה אוי-צקי לגובה בטן X 2 אחורה אגה אוקה X 2 קדימה סוטו אוקה X 2 אחורה שוטו אוקה X 2  רגליים:  מאי גרי X 2 יוקו גרי קיאגה…

קרא עוד