Q4 – בחינה לחגורה סגולה

כל הדרישות למבחן Q4 – בחינה לחגורה סגולה: כמו כל בחינה לחגורה בקראטה מסורתי הבחינה מורכבת משלושה חלקים: קאטה קיהון (בסיס) עבודה בזוגות.  1. קאטה: היאן גודאן  2. קיהון: ידיים: צעד קדימה אוי-צקי לגובה פנים X 2 אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2 קדימה סוטו אוקה+ גיאגו צקי במקום X 2 אחורה שוטו אוקה X 2 רגליים:  מאי גרי לגובה…

קרא עוד