Q5 – בחינה לחגורה כחולה

כל הדרישות למבחן Q5 – בחינה לחגורה כחולה: כמו כל בחינה לחגורה בקראטה מסורתי הבחינה מורכבת משלושה חלקים: קאטה קיהון (בסיס) עבודה בזוגות.  1. קאטה: היאן יונדאן 2. קיהון: ידיים: צעד קדימה סן בון צקי X 2 אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2 קדימה סוטו אוקה+ מרפק אמפי+אורקן אוצ´י (הצלפה) X 2 אחורה שוטו אוקה + קיזמי מאי גרי +…

קרא עוד